שם היצירה: הפעמוניה, טקסט לא מולחן, מחבר לא ידוע

שם-יצירה

הפעמוניה

שם המחבר לא ידוע

פעמוניה היה צריך להיות פעמונה. זה סוג של מטלופון . במקור נקרא הכלי גלוקנשפיל. כלי הקשה מלודי שכפיסי צליליו עשויים מתכת

הטקסט מספר על אניה שטה בים ועל סיפונה יושב איש ומנגן על פעמוניה – מין מטלופון

הצורך לנגן באופנים שונים דוגמת המסופר בדקלום גורם להתנסות בנגינה על המטלופון

יש לנגן

חרישי,  חזק,  מעט,  הרבה  , גלישות לכל כוון, צליל מהסס לצד צליל בטוח.

בקיצור – התנסות מבורכת

כל אחד יכול לחבר טקסט הולם שישמש לנגינה בתנאי שהעברית צחה ולא קלוקלת

גם הילדים יכולם לחבר משפטים אותם יציעו לתאר בנגינה

הדקלום בנוי משני בתים . השוני המהותי בין הבתים הוא זה: הראשון באור יום והשני בחשכת הליל

המנחה צריך להיות בטוח בדקלום (לא לקרא מהדף) , לדקלם בהתאם למתרחש במיוחד בשינויי עוצמה, לאחוז שני מקושים בידיו ולשמש דוגמא

דף המקור שממנו לקוח הדקלום

 ללא אומר נתתי לילדים מקושים (שניים לכל ילד) והתחלתי לדקלם.

הוספתי את המילה אחד לפני צלול, או, בהיר

אחרי עבודת הנגינה ראוי לערוך חשיבה משותפת עם הילדים ולגלות איזה צורות נגינה  שונות היו בנגינת הדקלום

פעמוניה טקסט

קישורים (2)

עבודת הילדים עם היצירה

 

בייחולים להצלחתכם

מצפה למשובים הארות והערות

שלכם

רונית קורן