שם היצירה: מרש רדצקי. המלחין: יוהאן שטראוס

יוהאן (1)

 שם-יצירה

מרש רדצקי

ביצוע : תזמורת סמפונית

משך: 3.23 ד

  מטרות (2)

:מטרות מוסיקליות

הפנמת מבנה היצירה

קידום יכולת שמירה על מפעם קבוע

הפנמת תבנית מקצב חוזרת

לימוד משמעות המרש-שיר הלכת

טיפוח נגינה בכלים רתמיים

:מטרות חוץ מוסיקליות

התמצאות במרחב

תגובה בתנועה לשינויים

פיתוח זכרון

:שימוש ביצירה

לימוד המרש- שיר הלכת  יכול להקדים את נושא יום העצמאות

:מבנה היצירה

יש ליצירה שלושה חלקים גדולים א ב א כאשר בכל אחד מהם ישנה תת חלוקה

פתיחה בתיפוף                  א      מעבר             ב        מעבר         א 

פתיחה                       אאבאא    מעבר         גגדגדג      מעבר       אאבאא  

 

הצעה

 

  משחק בתבניות מקצב של שמות הילד – כל ילד יאמר את שמו וימחא כף את המקצב

.וכל הילדים יענו בחיקוי

האזנה ראשונה

. האזנה למנגינה הראשונה – א וחיפוש תבנית מקצב חוזרת.

מניחים את התבנית על הרצפה/הלוח ומאזינים לכל היצירה

האזנה שנייה

האזנה משותפת ובחירת המצאות תנועתיות של הילדים לתגובה בישיבה לחלקי המנגינה השונים.

האזנה שלישית

האזנה בתנועה בחדר לאחר שהילדים יעזרו לבחור תנועה/עבודה/דרך התקדמות במרחב לכל מנגינה

האזנה רביעית

האזנה ובחירת תנועות שייצגו כל  חלק של המנגינה הפעם עמידה במעגל

האזנה חמישית

תזמור המנגינה לפי הצעות הילדים – ארבע קבוצות נגינה לפי חלקייה.

קישורים (2)

פעילות הילדים עם היצירה

 האזנה ליצירה בביצוע תזמורתי

 דיסק בו נמצאת היצירה

חוויה בצלילים (חוברת הדרכה עם דיסק)  הוצאת משרד החינוך,ירושלים,  2010

 

בייחולים להצלחה

           אשמח לקבל משובים

 שלכם

                   רונית קורן