טוב מראה עיניים מאלף מילים

טוב מראה עיניים מאלף מילים” – אמרו חכמים”

 טוב מראה עיניים ממשמע אוזניים” כתוב בפרשת “ראה” בספר דברים”

.גן עליזה 1 010

גן “סנאי”  בפתח תקווה בניהולה של הגננת סובה עליזה  ובפיקוחה של אירית עציון הוא הגן שיתועד ראוי לציין שהגננת אוהבת  אומנויות בכלל ומוסיקה בפרט. בשנת , תש”ע  קבלה הגננת וצוות הגן פרס חינוך מחוזי

כל יצירה תקבל קישור לאתר יוטיוב  בו ניתן יהיה לראות את ילדי גן “סנאי ” בפעולה

התפתחות הילדים  שונה זה מזה  ואינני מצפה לתגובות זהות אלא ללמידה משמעותית, ולכן, אינני מבכרת ומעירה לילד אם תגובתו איננה זו לה ציפיתי. על המורה/המדריך להגמיש את עמדותיו לתת לכל ילד חופש ביטוי גם בתנועה, לקבל הצעות לפרשנות ותנועה מהילדים ולעודד אותם במשובים חיוביים מיידיים כדי שלא יירתעו מלהציע הצעות.  לא אגיש את כל תהליך הלמידה הכתוב   אלא רק  חלק ממנו למען יובנו כוונותי. כל הצעה אחרת לפעילות – מבורכת, בתנאי שהיא מושתתת על אלמנטים ששאובים מתוך היצירה והמבנה המיוחד לה. יש לדעת כי מספר חזרות על       יצירה חדשה לא יפחת משלוש בטרם יתרחש  תהליך של הפנמה משמעותית וזיכרון מוסיקלי

.אלפי תודות להורי הלומדים בגן “סנאי” על כי הרשו לי לתעד את ילדיהם בפעילות המוסיקלית

שלכם

רונית קורן