זכויות יוצרים

תמונות

בהתאם לסעיפים 1, 4, 47, 56 ועוד לחוק זכויות יוצרים תשס”ח 2007 – חל איסור להשתמש בתמונות הקיימות באתר לצרכים מסחריים , פרסומיים, אישיים , פומביים או אחרים.

במידה וקיים רצון להשתמש בתמונות הקיימות באתר – נדרש לפנות לרונית קורן לטובת קבלת אישור טרם ביצוע פעולה עם התוכן.

הקרנת ושימוש בתמונות הקיימות באתר בלא אישור כותבת האתר – הינו עבירה פלילית על חוק זכויות יוצרים תשס”ח – 2007 

חל איסור להשתמש בתמונות הילדים מהאתר , זאת על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981,

(על פי החוק – הורשע נאשם בעבירה לפי חוק זה, רשאי בית-המשפט לחייבו לשלם פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים ללא הוכחת נזק)

וידאו

חל איסור להשתמש בסרטונים הקיימים באתר לצרכים מסחריים , פרסומיים, אישיים , פומביים או אחרים.

הקרנת תוכן הסרטונים הקיים באתר בלא אישור כותבת האתר – הינו עבירה פלילית על פי חוק זכויות יוצרים תשס”ח 2007 ו-חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.

שימוש בקטעי הוידאו המועלים לשירות Youtube דינם כדין שימוש בקטעי הוידאו המובנים באתר.

מערכי שיעור

ניתן להשתמש במערכי השיעור במסגרות לימודיות בלבד ולשימוש אישי עצמי בלבד. (גנים ובתי ספר יסודיים ).

על כל שימוש בתוכן שבאתר לטובת מסגרת לימודים בגנים ובבית ספר יסודיים – נדרש לשלוח מייל בקשת אישור שימוש לרונית קורן.

חל איסור להשתמש במערכי השיעור כחלק מתוכנית לימודים למדריכים, גננות, מורות למוסיקה, הרצאות אקדמיות וכו’.

במידה וקיים רצון להשתמש בתוכן למטרות אלו – יש ליצור קשר עם רונית קורן לטובת קבלת האישור המתאים.

פרסום תוכן מהאתר במדיה אחרת(שלא אתר זה)

למעט שימוש עצמי בתוכן ( בהתאם לאמור לעיל ) – חל איסור להדפיס, לצלם, לשווק, להעתיק  לפרסם ולמכור את תוכן האתר.

שימוש בתוכן האתר ע”י הורי הילדים מאושר ורצוי (זאת בהתאם להסכמתם לצילום הילדים ולהצגתם באתר).

חל איסור למסור תמונות וצילומי וידאו מהאתר לצד שלישי.

למרות האמור לעיל (שמטרתו להגן על הילדים המתועדים) – חשוב לציין כי מטרת האתר היא העברת תוכן הדרכתי לאוכלוסיית המחנכים לגיל הרך בכוונה שיעשה בו שימוש תוך שמירה על החוק.